Planmatig werken in melkveehouderij staat meer en meer in de belangstelling. Bedrijven worden groter, werken vaker met personeel. Daarnaast staat het rendement van melkveebedrijven steeds vaker onder druk en is er toenemende maatschappelijke bemoeienis. Bedrijfsgroei, kostprijsverlaging, fosfaatrechten, stikstofplannen, dierwelzijn en gezondheid.

 

Waar in andere sectoren al volop volgens vaste processen en protocollen wordt gewerkt, is dit in de melkveehouderij nog geen gemeengoed. Door werkzaamheden en bedrijfsprocessen meer planmatig aan te pakken en te managen, zal de efficiëntie op bedrijven toenemen, zullen de faalkansen en –kosten afnemen en neemt het werkplezier toe. Zowel op het gebied van duurzaamheid, dierwelzijn, (dier)gezondheid als bedrijfseconomie een gezonde ontwikkeling.

 

Inzicht in jezelf

Maar… hoe begin je met het planmatig organiseren van je melkveebedrijf? En hoe zorg je ervoor dat mooie plannen niet in de kast terecht komen, maar ook echt geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering? 

 

Inzicht in je eigen competenties, kwaliteiten en tekortkomingen is essentieel!

 

Arbeid & melken helpt melkveehouders met het implementeren van planmatig werken in hun bedrijf. Dat is niet niks, want er gaat best veel veranderen. Inzicht in je eigen competenties, kwaliteiten en tekortkomingen als ondernemer/leidinggevende is daarom essentieel. 

 

Van daaruit kun je gaan bekijken wat er anders of beter kan in het organiseren van het werk. En het vasthouden daarvan is niet eenvoudig. De verleiding om terug te vallen in ‘oude’ gewoontes is groot als het even tegen zit. Leiderschap en teamwork zijn dan van groot belang.

 

Leiden en implementeren

Arbeid en Melken is leertraject, opgezet om melkveehouders te ondersteunen in zowel het ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden als het maken, praktisch toepassen en borgen van protocollen. Melkveehouders kunnen deelnemen aan een volledig trainingsprogramma of kiezen voor zelfstudie met hulp van hun eigen adviseur.

 

De PDCA-cyclus, het DROP-principe, LEAN werken en een 1-2-3-tje. Deze termen zijn allemaal bekend na het volgen van dit traject. Algemene theorie over leiding geven, managen en aansturen zijn een belangrijk onderdeel van dit traject. Daarnaast gaan deelnemers stap voor stap aan de slag met het uitwerken en invoeren van protocollen. Waarbij het eigen bedrijf de basis is.