Wat is Arbeid & melken?

Arbeid & melken is een blended leertraject, dat melkveehouders helpt planmatig werken te introduceren en borgen op hun bedrijf. Blended betekent dat verschillende vormen van kennisoverdracht gebruikt worden, voor het bereiken van het beste resultaat: een boek, digitale leer- en ondersteuningsmiddelen en live trainingsdagen.

Arbeid & melken biedt 3 varianten van kennisoverdracht aan:

 

Waarom Arbeid & melken?

De bedrijfsgrootte van melkveebedrijven neemt toe. Steeds meer melkveehouders gaan werken met personeel. Dat vraagt om een ander bedrijfsmanagement. Als melkveehouder doe je zelf niet meer alle werkzaamheden, maar de zaken moeten wel zo gebeuren als jij dat wilt. Passend bij de bedrijfsdoelstellingen. Dat betekent dat het voor de medewerkers duidelijk moet zijn wat de werkzaamheden inhouden en hoe je wilt dat ze gedaan worden.

 

Arbeid & melken ondersteunt melkveehouders daarbij. Door managementvaardigheden aan te leren en door hulpmiddelen aan te reiken die planmatig werken praktisch introduceren en borgen. Protocollen, voorbeelden van werkwijzen en instructies voor de uitvoering horen daarbij.

 

Voor wie is Arbeid & melken?

Arbeid & melken is bedoeld voor melkveehouders die met personeel werken en willen starten met en groeien in het toepassen van planmatig werken. De medewerkers kunnen zowel vaste medewerkers zijn als parttime krachten of weekendhulpen. Het gaat er om dat de werkzaamheden worden beschreven, vastgelegd in protocollen, dat de werkzaamheden worden geborgd en de mensen op de juiste manier worden aangestuurd.

 

Arbeid & melken is ook zeer geschikt voor melkveestudieclubs, die zich onder begeleiding van een eigen adviseur of onze trainers verder willen bekwamen in het toepassen en borgen van planmatig werken.

 

Daarnaast is Arbeid & melken bedoeld voor adviseurs die melkveehouders willen ondersteunen bij het introduceren, vastleggen en borgen van planmatig werken. Voor deze adviseurs is er een speciaal trainingstraject. Met de kennis die zij opdoen kunnen zij melkveehouders die het zelfstudie- of opleidingspakket afnemen gaan begeleiden.